Fiyat: $

Ürün Adı: (Mo2Ga2C/Mo2GeC) 99% , 200mesh/400mesh

Marka: DASHINOU

Katalog No: 137-233-141

CAS No:

Dashinou Nano Products(Mo2Ga2C/Mo2GeC) 99% , 200mesh/400mesh

Görüntülemek için tıklayın.